АЗОПТ® кап. глаз. 10 мг/мл фл.-капельн. Дроп-Тейнер® 5 мл № 1

АЗОПТ® кап. глаз. 10 мг/мл фл.-капельн. Дроп-Тейнер® 5 мл № 1

Артикульный номер: 28495

Форма: кап. глаз. 10 мг/мл фл.-капельн. Дроп-Тейнер® 5 мл

Производитель: Alcon-Couvreur (Бельгия)

В наличии (г. Харьков)
Цена:
224,65 грн.
Кол-во:
инструкция азопт капли 1% глазные 5мл
  • состав
  • показания
  • противопоказания
  • применение при беременности и кормлении грудью
  • способ применения и дозы
  • передозировка
  • побочные эффекты
  • условия и срок хранения
склад

діюча речовина: 1 мл суспензії містить 10 мг бринзоламіду;

допоміжні речовини: бензалконію хлорид, маніт (e 421), карбомер 974р, тилоксапол, динатрію едетат, натрію хлорид, кислота хлористоводнева концентрована та/або натрію гідроксид (для регулювання рн), вода очищена.

лікарська форма

краплі очні.

основні фізико-хімічні властивості: білого або майже білого кольору однорідна суспензія.

фармакотерапевтична група

засоби, що застосовуються в офтальмології. протиглаукомні препарати та міотичні засоби. інгібітори карбоангідрази.

код атх s01e c04.

фармакологічні властивості

фармакодинаміка.

карбоангідраза (ка) – це фермент, виявлений у багатьох тканинах організму людини, у тому числі і в тканинах ока. карбоангідраза каталізує зворотну реакцію гідратації діоксиду вуглецю та дегідратації вугільної кислоти.

пригнічення карбоангідрази у циліарному тілі ока, знижує секрецію внутрішньоочної рідини, головним чином уповільнюючи утворення іонів бікарбонату з наступним зменшенням транспортування натрію та рідини. у результаті відбувається зниження внутрішньоочного тиску (вот), який є головним фактором ризику у патогенезі ураження зорового нерва та втрати поля зору внаслідок глаукоми. бринзоламід - інгібітор карбоангідрази іі (ка-іі), домінуючого ізоферменту ока, має показники in vitro ic50 = 3,2 нм та ki = 0,13 нм відносно ка-ii.

при застосуванні азопт®у з аналогом простагландинів травопростом у якості комбінованої терапії був вивчений ефект зниження вот. після застосування травопросту протягом 4 тижнів пацієнти з вот ≥ 19 мм рт. ст. додатково рандомінізовано отримували бринзоламід або тимолол. спостерігалося додаткове зниження добового значення середнього вот від 3,2 до 3,4 мм рт. ст. у групі, де застосовували бринзоламід, та від 3,2 до 4,2 мм рт. ст. у групі, де застосовували тимолол. у групах бринзоламід/травопрост найчастіше спостерігалися несерйозні офтальмологічні побічні реакції, що головним чином пов’язані з ознаками місцевого подразнення. побічні ефекти були помірними та не впливали на загальний рівень рішення про завершення участі у дослідженні (див. також розділ «побічні реакції»).

у 32 дітей віком до 6 років із діагнозом глаукома та очна гіпертензія було проведено клінічне дослідження застосування препарату азопт®. деякі пацієнти раніше не проходили лікування з приводу вот, у той час коли інші пацієнти вже застосовували інші препарати для зниження вот. пацієнти, які застосовували препарати для зниження вот, не припиняли застосовувати свої лікарські засоби до початку монотерапії препаратом азопт®.

при лікуванні азопт®ом пацієнтів, які раніше не застосовували препарати для зниження вот (10 пацієнтів), ефективність була аналогічною тій, що спостерігалася при застосуванні у дорослих, середнє зниження вот становило до 5 мм рт. ст. від початкового рівня. середнє значення вот незначно збільшилося у групі пацієнтів, які місцево приймали лікарські засоби для зниження вот (22 пацієнти) від початкового рівня, де застосовували азопт®.

фармакокінетика.

після місцевого застосування в око бринзоламід абсорбується у системний кровотік. за рахунок своєї високої спорідненості до ка-іі, бринзоламід активно проникає у червоні кров’яні тільця (еритроцити) і демонструє тривалий період напіврозпаду у крові (у середньому приблизно 24 тижні). у клінічній практиці відзначено утворення метаболіту n-дезетилбринзоламіду, який теж зв’язується з ка і накопичується в еритроцитах. цей метаболіт зв’язується головним чином із ка-і у присутності бринзоламіду. у плазмі крові концентрації як бринзоламіду, так і n-дезетилбринзоламіду низькі і, як правило, нижчі за межі кількісного визначення (< 7,5 нг/мл).

зв’язування з протеїнами плазми крові не є повним (приблизно 60 %). бринзоламід виводиться переважно нирками (приблизно 60 %). майже 20 % дози виявлено у сечі у вигляді метаболіту. бринзоламід та n-дезетилбринзоламід є домінуючими компонентами, що виводяться з сечею разом зі слідовими кількостями (< 1%) метаболітів n-дезметоксипропілу та о-дезметилу.

у ході фармакокінетичних досліджень здорові добровольці отримували бринзоламід перорально по 1 мг в капсулах 2 рази на добу протягом 32 тижнів. для оцінки рівня системного пригнічення ка вимірювалась активність ка в еритроцитах.

насичення бринзоламідом ка-іі еритроцитів було досягнуто протягом 4 тижнів (концентрація становила приблизно 20 мкм). n-дезетилбринзоламід накопичувався в еритроцитах до досягнення стабільної концентрації, що перебувала у межах 6-30 мкм, протягом 20-28 тижнів. пригнічення загальної активності ка-іі еритроцитів у стабільних умовах становило приблизно 70-75 %.

пацієнтам із помірною нирковою недостатністю (кліренс креатиніну 30-60 мл/хв) перорально вводили по 1 мг бринзоламіду 2 рази на добу протягом 54 тижнів. концентрація бринзоламіду в еритроцитах через 4 тижні перебувала у межах від 20 до 40 мкм. у стабіль­них умовах концентрація бринзоламіду та його метаболіту в еритроцитах перебувала у межах від 22 до 46,1 та від 17,1 до 88,6 мкм відповідно.

при зменшенні кліренсу креатиніну концентрації n- дезетилбринзоламіду в еритроцитах зростали, а загальна актив­ність ка в еритроцитах зменшувалась, але концентрації бринзоламіду в еритроцитах та активність ка-ii залишались незмінними. у пацієнтів із нирковою недостатністю тяжкого ступеня, пригнічення загальної активності ка було більшим, хоча воно становило менше 90 % у стабільних умовах.

у дослідженнях при місцевому застосуванні в око концентрації бринзоламіду в еритроцитах за стабільних умов були такими ж, як концентрації, встанов­лені при пероральному прийомі, але концентрації n-дезетилбринзоламіду були ниж­чими. активність карбоангідрази становила приблизно 40-70 % від її рівня до застосованої дози.

показання

азопт® призначений для зниження підвищеного внутрішньоочного тиску при:

▪ очній гіпертензії,

▪ відкритокутовій глаукомі,

у якості монотерапії у дорослих пацієнтів, нечутливих до бета-блокаторів, або у дорослих пацієнтів, яким бета-блокатори протипоказані, або як додаткова терапія при застосуванні бета-блокаторів або аналогів простагландинів.

протипоказання

▪ підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого компонента препарату.

▪ відома підвищена чутливість до сульфонамідів (див. також розділ «особливості застосування»).

▪ ниркова недостатність тяжкого ступеня.

▪ гіперхлоремічний ацидоз.

взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

спеціальні дослідження взаємодії азопт®у з іншими лікарськими засобами не проводили. у ході клінічних досліджень азопт® застосовували у комбінації з аналогами простагландинів та тимололом у вигляді очних крапель, доказів несприятливої взаємодії не виявлено. при комбінованій терапії глаукоми взаємодія між препаратом азопт® та міотиками, або агоністами адренергічних рецепторів не оцінювалася.

азопт® є інгібітором карбоангідрази, і хоча препарат застосовували місцево, він абсорбується системно. повідомлялося про порушення кислотно-лужного балансу при пероральному застосуванні інгібіторів карбоангідрази. слід враховувати такий прояв взаємодії у пацієнтів, які застосовують азопт®.

ізоферментами цитохрому р450, що відповідають за метаболізм бринзоламіду, є cyp3a4 (головний), cyp2a6, cyp2с8 та cyp2с9. очікується, що інгібітори cyp3a4, такі як кетоконазол, ітраконазол, клотримазол, ритонавір та тролеандоміцин, будуть пригнічувати метаболізм бринзоламіду ферментом cyp3a4. слід бути обережними при супутньому застосуванні інгібіторів cyp3a4. оскільки бринзоламід головним чином виводиться нирками, його накопичення є малоймовірним. бринзоламід не є інгібітором ізоферментів цитохрому р450.

особливості застосування

системна дія

азопт є інгібітором карбоангідрази сульфонамідної групи і, хоча його застосовували місцево, він абсорбується системно. такі ж типи побічних реакцій, характерні для сульфонамідів, можуть виникнути при місцевому застосуванні. якщо виникають ознаки серйозних побічних реакцій або підвищеної чутливості, слід припинити застосування препарату.

повідомлялося про порушення кислотно-лужного балансу при пероральному застосуванні інгібіторів карбоангідрази. застосування бринзоламіду недоношеним новонародженим (менше 36 тижнів вагітності) або новонародженим віком до 1 тижня не вивчали. пацієнтам зі значним ступенем недорозвиненості ниркових канальців або їх аномаліями можна застосувати бринзоламід тільки після належної оцінки співвідношення між ризиком та користю, оскільки існує можливий ризик виникнення метаболічного ацидозу.

пероральні інгібітори карбоангідрази можуть погіршити здатність виконувати завдання, що потребують розумової зосередженості та/або фізичної координації у пацієнтів літнього віку. азопт® абсорбується системно, тому такі ефекти можуть виникнути і при місцевому застосуванні.

одночасне застосування

у пацієнтів, які приймають інгібітори карбоангідрази перорально та азопт®, існує імовірність посилення відомих системних побічних реакцій інгібіторів карбоангідрази. одночасне застосування азопт®у та інгібіторів карбоангідрази для перорального застосування не досліджувалося, тому не рекомендується (див. також розділ «взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

азопт® головним чином оцінювався при одночасному застосуванні з тимололом при комбінованому лікуванні глаукоми. крім того, був вивчений ефект зниження внутрішньоочного тиску (вот) при застосуванні азопт®у з аналогом простагландину травопростом при комбінованій терапії. довгострокові дослідження застосування азопт®у з травопростом у якості комбінованої терапії відсутні (див. розділ «фармакодинаміка»).

існує обмежений досвід застосування азопт®у для лікування пацієнтів із псевдоексфоліативною глаукомою та пігментною глаукомою. рекомендується з обережністю лікувати таких пацієнтів та ретельно контролювати внутрішньоочний тиск. дослідження застосування азопт® пацієнтам із закритокутовою глаукомою не проводили, тому застосування препарату таким пацієнтам не рекомендоване.

не проводили дослідження можливого впливу бринзоламіду на функцію ендотелію рогівки у пацієнтів з ушкодженою рогівкою (зокрема у пацієнтів із низькою кількістю ендотеліальних клітин). безпосереднє вивчення дії препарату у пацієнтів, які носять контактні лінзи, не проводили, тому при застосуванні бринзоламіду за такими пацієнтами рекомендується ретельний нагляд, оскільки інгібітори карбоангідрази можуть впливати на гідратацію рогівки, і застосування при цьому контактних лінз може підвищити ризик ушкодження рогівки. при інших ушкодженнях рогівки, наприклад, у пацієнтів, хворих на цукровий діабет, також рекомендується ретельний нагляд.

повідомлялося, що бензалконію хлорид, що зазвичай використовується як консервант в офтальмологічних препаратах, може спричиняти точкову кератопатію та/або токсичну виразкову кератопатію. оскільки азопт® містить бензалконію хлорид, потрібен ретельний контроль при частому або тривалому лікуванні препаратом хворих із сухістю очей або хворих з ушкодженнями рогівки.

застосування препарату азопт® пацієнтам, які носять контактні лінзи, не вивчалося. азопт® містить бензалконію хлорид, що може спричинити подразнення ока і, як відомо, знебарвлювати м’які контактні лінзи. слід уникати контакту з м’якими контактними лінзами. слід попередити пацієнтів про те, що необхідно знімати контактні лінзи перед застосуванням очних крапель азопт® і зачекати 15 хв після закапування, перш ніж знову одягнути контактні лінзи.

після припинення лікування препаратом азопт® очікується, що зниження внутрішньоочного тиску триватиме протягом 5-7 днів і потенційно може виникати ефект відміни.

застосування у період вагітності або годування груддю

вагітність

дані щодо застосування бринзоламіду вагітним жінкам відсутні або їх кількість обмежена. дослідження на тваринах продемонстрували наявність токсичного впливу на репродуктивну функцію. азопт® не слід призначати у період вагітності та жінкам репродуктивного віку, які не застосовують контрацептивні засоби.

годування груддю

у період годування груддю не слід застосовувати азопт®, тому що препарат може проникати у грудне молоко.

здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

тимчасове затуманення зору або інші розлади зору чи побічні реакції з боку нервової системи (сонливість, запаморочення, порушення координації рухів) можуть негативно вплинути на здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами (див. також розділ «побічні реакції»). якщо затуманення зору виникає під час закапування, пацієнт має зачекати, поки зір не відновиться.

спосіб застосування та дози

дози

при застосуванні азопт®у в якості монотерапії або додаткової терапії доза становить 1 краплю у кон’юнктивальний мішок ураженого ока (очей) 2 рази на добу. у деяких пацієнтів можливе досягнення кращих результатів при закапуванні 1 краплі 3 рази на добу.

у разі заміни іншого офтальмологічного протиглаукомного засобу на азопт® слід припинити застосування іншого засобу і розпочати застосовувати азопт® із наступного дня.

якщо застосовувати більше одного офтальмологічного засобу місцево, інтервал між їхнім застосуванням повинен становити не менше 5 хвилин.

якщо доза була пропущена, лікування необхідно продовжити, застосовуючи наступну дозу згідно зі схемою лікування. доза не повинна перевищувати 1 краплі в уражене око (очі) 3 на добу.

спосіб застосування

для офтальмологічного застосування.

рекомендується притиснути у ділянці нососльозового отвору або обережно закрити повіки після закапування. це знижує системну абсорбцію лікарських засобів, введених в око, що зменшує імовірність системних побічних ефектів.

слід добре збовтати флакон перед застосуванням препарату. для попередження забруднення края крапельниці та вмісту флакона необхідно дотримуватись обережності та не торкатися повік, прилеглих та інших поверхонь краєм флакона-крапельниці. слід тримати флакон щільно закритим під час його зберігання.

застосування людям літнього віку

немає необхідності у коригуванні дози пацієнтам літнього віку.

застосування при порушеннях функції печінки та нирок

застосування азопт®у для лікування пацієнтів із печінковою недостатністю не вивчали, тому препарат не рекомендується для лікування таких пацієнтів. 

не проводилися дослідження застосування азопт®упацієнтам із нирковою недостатністю тяжкого ступеня (кліренс креатиніну < 30 мл/хв) або пацієнтів із гіперхлоремічним ацидозом. оскільки бринзоламід та його основний метаболіт виводяться переважно нирками, азопт® протипоказаний для лікування таких пацієнтів (див. також розділ «протипоказання»). 

діти

ефективність та безпека лікування азопт®ом пацієнтів віком до 18 років не встановлені, застосування препарату для лікування таких пацієнтів не рекомендується. однак існує обмежений досвід застосування дітям. безпека та ефективність препарату азопт® вивчалась на малій кількості дітей віком до 6 років (також див. розділи «особливості затосування», «побічні реакції» та «фармакодинаміка»).

передозування

про випадки передозування не повідомлялося.

при передозуванні лікування має бути симптоматичним та підтримуючим. можуть виникнути електролітний дисбаланс, ацидозний стан, а також можливий вплив на нервову систему. необхідно контролювати рівень електролітів у сироватці крові (особливо калію) та рн крові.

побічні реакції

у клінічних дослідженнях з участю більше 1800 пацієнтів, які застосовували азопт® у якості монотерапії або комбінованої терапії одночасно з тимололу малеатом 5 мг/мл, найчастішими побічними реакціями, пов’язаними із застосуванням препарату, про які повідомлялося, були: дисгевзія (5,8 %) (гіркий або незвичний присмак, див. нижченаведений опис) та тимчасове затуманення зору (5,8 %) після інстиляції, що тривало від кількох секунд до кількох хвилин.

наступні побічні реакції оцінувалися як такі, що пов’язані із призначенням препарату, та були класифіковані наступним чином: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 до